My Cart

Sortirnica Bjelovar

Predstavnici kompanije Tehnix bili su jučer na završnoj konferenciji projekta “Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih I investicijskih fondova, Operativni program “Konkurentnost i kohezija”. Kompanija Tehnix opremala je postrojenje za sortiranje komunalnog otpada najmodernijom tehnologijom kojom se postiže najveći stupanj reciklaže otpada, najmanji postotak odlaganja na deponiju te ciljevi kružne ekonomije koja bitno doprinosi održivom razvoju planete Zemlje kao zajedničkog doma.  Zahvaljujući  takvoj tehnologiji Grad Bjelovar je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima tehnološku mogućnost reciklirati komunalni otpad prema uporabnim vrijednostima, a to znači dobivanje kvalitetnih čistih sirovina za tržište, proizvodnja organskog gnojiva za eko poljoprivredu te proizvodnja RDF goriva iz ostatka gorivog otpada. Ekonomičnost, efikasnost, trajnost, funkcionalnost i ekološka prihvatljivost na jednom mjestu.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart