My Cart

SUNČANA ELEKTRANA TEHNIX

Tvrtka Tehnix d.o.o. provodi projekt ”Sunčana elektrana Tehnix ”. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja ”Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OPIS PROJEKTA
Tvrtka Tehnix d.o.o. će izgraditi sunčanu elektranu Tehnix za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe ukupne vršne snage fotonaponskog generatora 1.062 kWp (nazivna snaga 1 MW). Zbog povoljnog geografskog položaja očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane (energetska bilanca elektrane) je 1.158 MWh sa prosječnom procijenjenom mjesečnom proizvodnjom 96.536 kWh. Predviđena je na krovu postojeće građevine te spada u grupu jednostavnih radova na postojećoj građevini. S obzirom da se proizvodni proces tvrtke Tehnix d.o.o. oslanja isključivo na električnu energiju kao energent za proizvodni pogon, projektom se želi postići efekt minimalne uštede od 65% preuzete električne energije u odnosu na preuzetu energiju prije provedbe mjera.

 

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE ELEMENTE:

  • EP1 Priprema projektno tehničke dokumentacije projektnog prijedloga
  • EP2 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • EP3 Promidžba i vidljivost
  • EP4 Upravljanje projektom i administracija

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije. Specifični cilj: Implementacijom solarne elektrane Tehnix smanjiti potrošnju isporučene energije i povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije

 

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:

  • R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog
  • R2 Izgrađena i puštena u pogon Sunčana elektrana Tehnix ukupne snage FV polja 1 MW
  • R3 Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja.
  • R4 Projekt uspješno završen


Ukupna vrijednost projekta: 6.787.150,50 kn

 

Bespovratna sredstva: 4.183.072,55 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2018. – 28.02.2021

 

Kontakt osoba za više informacija: Jasmina Juras Krnjak, tajnica kompanije
E-mail: jasmina.juraskrnjak@tehnix.com

 

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart