My Cart

UGOVOR O DODJELI BESPOVBRATNIH SREDSTAVA
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Tvrtka Tehnix d.o.o. potpisala je 15.3.2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ”Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada”.


Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja ”Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Održan je kick off sastanak projektnih partnera i voditelja projekta u tvrtci Tehnix gdje su definirane početne aktivnosti, okvir za provedbu, obveze prema ugovornim tijelima, mehanizmi realizacije projekta te rezultati pojedinih aktivnosti.


Na sastanku su sudjelovali (sa lijeva na desno): Bruno Zelić (FKIT), Marija Vuković Domanovac (FKIT), Đuro Horvat (Tehnix), Jasmina Juras Krnjak (Tehnix), Aleksandra Mikić (Speculum), Ivan Kermeci (Speculum), Jozo Bevanda (Speculum) OPIS PROJEKTA Projekt uključuje industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj (primijenjeno istraživanje) u trajanju od 36 mjeseci, kroz koje će djelatnici tvrtke TEHNIX d.o.o. prema provedbenom planu provoditi kolaborativni projekt sa ZIO Partnera FKIT SuZG.


Očekivani rezultat aktivnosti predmetnog projekta je proizvod koji predstavlja tehnološku inovaciju na makroregionalnoj razini, a predviđene su najmanje 3 prijave zaštite intelektualnog vlasništva i doprinos konkurentnosti S3 područja TPP 2. „Energija i održivi okoliš.” Projekt obuhvaća sljedeće elemente: E1 Aktivnosti istraživanja i razvoja E2 Aktivnosti opsežnog širenja znanja E3 Promidžba i vidljivost E4 Upravljanje projektom i administracija


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: Podići konkurentnost, modernizirati i diversificirati hrvatsko gospodarstvo. kroz poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za IRI, kroz jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz razvoj novih proizvoda te kroz otvaranje novih radnih mjesta.
Specifični cilj: Podići konkurentnost poslovanja tvrtke TEHNIX kroz ulaganje u IRI novog proizvoda, zaštitu intelektualnog vlasništva, komercijalizaciju razvijenog proizvoda te otvaranje novih radnih mjesta.


Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1 Razvijen osnovni radni model
 • R2 Razvijen predproizvodni prototip
 • R3 Razvijen proces kompostiranja biorazgradivog komunalnog otpada
 • R4 Razvijena tehnologija stekla CE oznaku te je podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva
 • R5 Donesene završne ocjene etapa industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te projekta istraživanja i razvoja u cjelini
 • R6 Rezultati projekta priopćeni širem krugu javnosti
 • R7 Rezultati projekta objavljeni
 • R8 Zainteresirana javnost i ciljana skupina proizvoda informirani su o njegovim rezultatima te je iskazana vidljivost projekta
 • R9 Izvršena usluga organizacije konferencije za medije
 • R10 Uspješno proveden projekt, izvršene usluge savjetovanja pri upravljanju projektom te usluge izrade natječajne dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave
 • R11 Ishođeno jamstvo za predfinanciranje
 • R12 Izvršene usluge revizije

Ukupna vrijednost projekta: 20.501.501,39 kn
Bespovratna sredstva: 10.059.596,77 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2018. – 28.02.2021
Kontakt osoba za više informacija: Jasmina Juras Krnjak, tajnica kompanije
E-mail: jasmina.juraskrnjak@tehnix.com


Sadržaj članka isključiva je odgovornost tvrtke Tehnix d.o.o.


Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart